school.jpg

Образование и училища

 

Проектът за Европейска столица на културата е чудесен инструмент за информиране на хората на всички нива по интересни теми, които присъстват и в учебните програми, най-вече свързани с културата и изкуства като музика, театър, танц и изобразително изкуство, културни традиции и много други.

Бихме искали в сътрудничество с учители и образователни институции да разработим идеи как да приобщим децата и учениците, като се съсредоточим върху следните теми:

 

  • Как да подкрепим естествения творчески талант на младите хора и как да събудим вродената креативност у възрастните?
  • Как да създадем положителна и благоприятна среда за свободни творчески изяви на децата?
  • Могат ли изкуството и културата да бъдат средства за решаване на проблеми сред учениците като например тормоз и натиск от страна на съученици и могат ли да помогнат за преодоляване на чувството за непълноценност и провал, когато младите се сблъскат с напрегнатото ежедневие в обществото?
  • Как Велико Търново 2019 може да помогне на младите хора да реализират потенциала си и да имат желание да продължат образованието си?
  • Какво според Вас би запълнило празнината между семейството и училището и би помогнало на родителите и учителите да работят съвместно в името на техните деца и ученици?
  • Как смятате, че може да се включи Вашето училище или колеж? С какви силни страни или ресурси разполагате, които да помогнат за раждането на една идея или координирането на проект? От каква подкрепа се нуждаете?

 

Нашият офис е отворен за Вас и Вашите идеи, така че заповядайте да поговорим или ни изпратете имейл.

 

НАГОРЕ