Велико Търново 2019

 

Защо Велико Търново кандидатства за Европейска столица на културата през 2019?

 

Ние вярваме, че изкуството, културата и творчеството играят важна роля за подобряване благополучието на хората и обществото, не само в икономически аспект, но и като усещане за щастие. Това е и нашето мото и нашата кауза: Творим щастие!

Ние сме убедени в ценностите на културата и образованието като инструменти за социална трансформация и посрещане на съвременните предизвикателства пред Европа, нейните градове и хора, така че различните хора и народи да се научат да живеят заедно по-добре.

Културата и организирането на културни събития е най-силната страна на Велико Търново. Културата и туризмът носят 65% от годишните приходи на града. Това е основният бизнес на Велико Търново и ние искаме да го развиваме и надграждаме върху постигнатото.

 

Какви са етапите на кандидатстване и ключовите дати в процеса на избор?

 

  • Кандидатите подготвят кандидатурата си за предварителния подбор, представят я в писмен вид през месец август 2013 г. и я защитават пред международното жури през ноември 2013 г.
  • След месец ноември 2013 г. първоначално одобрените градове (общо 4) трябва да подготвят Окончателен формуляр за кандидатстване, да го подадат през месец юли 2014 г. и да го защитят пред журито през месец септември 2014 г.

 

Кандидатстващи градове от България:

Освен Велико Търново, останалите три града, които достигнаха до финалната фаза, са Варна, София и Пловдив.

НАГОРЕ