Кратко ръководство

 

Какво е Европейска столица на културата?

 

Това е инициатива на Европейския съюз, замислена като инструмент за сближаване на различните европейски народи и култури. Тя има две основни насоки:

Европейско измерение

  • Разкрива богатството, разнообразието и общите черти на европейските култури;
  • Насърчава по-доброто взаимно разбирателство между европейските граждани;
  • Засилва усещането за принадлежност към единната европейска общност.

Градът и гражданите

  • Привлича гражданите в процеса на създаване на събития;
  • Насърчава участието на гражданите не само като консуматори и публика на културните събития, но се опитва да ги ангажира в творчески дейности;
  • Гарантира че събитията, свързани с Европейската столица на културата, съвпадат с дългосрочните цели на града и водят до устойчива промяна за всички граждани.

 

Какво НЕ е Европейска столица на културата?

 

Става въпрос за европейска, а не за българска столица на културата. Градът не се избира за столица на културата, заради това какъв е бил, какъв е или какво прави. С други думи Велико Търново има много прекрасни културни ценности и богато културно-историческо наследство, но не това е най-важното. По принцип титлата се дава заради достойнствата на конкретната програма, съдържаща новаторски и интересни културни събития, която се предлага да бъде изпълнена през съответната година. Кандидатурата трябва да демонстрира капацитета за изпълнение на тази програма и да гарантира, че тя съответства на двете основни насоки – „европейско измерение” и „градът и гражданите”.

 

Какви са практическите последствия за одобрените градове?

 

Най-напред е важно да се отбележи, че независимо дали града ще спечели или загуби, самият процес на кандидатстване е прекрасна възможност за анализ и оформяне на една нова визия за града, за района, където той е разположен и за връзките му с други европейски градове.

Ако спечелим надпреварата, основните събития ще се проведат през 2019 г., но редица други прояви ще бъдат планирани за периода до и в годините след 2019 г.

Що се отнася до финансирането, наградата „Мелина Меркури”, която се дава от Европейския съюз на спечелилия град при изпълнение на определени условия, е в размер на 1,5 милиона евро. Стойността на събитията през годината обаче е много по-висока. Други източници на финансиране са държавата, общината, спонсори, дарения, генериране на приходи и финансиране по други европейски програми.

Въпреки значителните разходи, свързани с реализирането на инициативата Европейска столица на културата, ползите за града в културен, социален и икономически аспект са огромни. Това е уникална възможност за възраждане на града, промяна на имиджа и популярността му в европейски и международен мащаб, които от своя страна помагат за по-нататъшно развитие на туризма. Проучване от независим експерт, проведено сред Европейски столици на културата в периода 1995-2004 г. показва, че 80% от отговорилите организатори на събитието смятат, че това е била най-значителната културна проява в техния град и че тя е дала тласък на неговото развитие. Някои от успешните столици на културата са изчислили, че всяко евро, инвестирано в инициативата, е донесло 8 до 10 евро. Следователно тя подпомага растежа и заетостта.

 

Откога има Европейски столици на културата?

 

С някои изменения на броя европейски столици годишно и критериите за избор, градове са били избирани за столици на културата от 1985 г. насам. Първата Европейска столица на културата е била Атина.

 

Кои градове са столици на културата в момента (2014)?

 

Рига (Латвия) и У̀мео (Швеция) са тазгодишните избраници за Европейска столица на културата. Те са организирали богата програма от различни културни събития – от музикални, танцови и театрални представления до филмови фестивали, фестивали на сценичните изкуства, изложби, представяния, конференции, открити сцени и др.

НАГОРЕ