Бизнесът

Една от основните цели на Велико Търново 2019 е да убедим местния бизнес в потенциалните ползи от участието си в културни събития и от инвестиции в проектите за съответната година. Осъществяването на инициативата Европейска столица на културата изисква значителни инвестиции и частния сектор се счита за ключов партньор. Точно затова бизнес общността е представена в борда на Фондация Велико Търново 2019.

Проучванията показват, че избирането за Европейска столици на културата в повечето случаи става катализатор за подновяване на градската среда и дава начало на дългосрочни ползи, включително икономически изгоди, породени от развитието на изкуствата, културата, туризма и търговията. Велико Търново 2019 се стреми да стане инициатор на едно ново начало, водено от културата и базирано на стимулиране и поддържане на икономика на културата.

Може би по-важно е нашето убеждение, че ангажирането със съзидателни артистични и културни дейности води до по-голямо благополучие за хората и ги прави по-щастливи. Затова нашето мото е Творим щастие. Нашето разбиране е, че ефекта от заниманията с изкуство и култура не е еднократен. Ние вярваме, че това събужда творческото начало у хората и ги вдъхновява. Тази положителна реакция се предава обратно към всяка тяхна дейност, в живота, работата и играта.

Велико Търново 2019 едва сега набира скорост. На този ранен етап Вие можете да ни помогнете в оформянето на творческия облик на този процес. Партньорството е двустранна връзка, полезна и за двете страни. Ако станете символичен собственик на даден проект от кампанията Велико Търново 2019, Вие ще имате уникалната възможност да представите своя бизнес и в много случаи да задавате посоката на проекта. Вашите умения и познания могат да бъдат решаващи за неговия успех. Можете да подкрепите общата кауза като поставите нашето лого на страницата си, да станете спонсор или просто да направите дарение за Фондация Велико Търново 2019.

Спечелването на престижната титла Европейска столица на културата (което ще бъде обявено в края на 2014 година) очевидно е нашата основна цел, но независимо дали ще спечелим или не, ние вярваме, че сме започнали процес на съживяване на културната и артистична общност. Ако искате да се присъедините към този процес, елате в нашия офис или ни изпратете имейл.

НАГОРЕ