Неправителствени организации

 

Подготовката на кандидатурата на Велико Търново включваше срещи с различни неправителствени организации, някои местни, а други национално представени; работещи по междукултурни или по международни проблеми.

Със старта на кампанията Велико Търново 2019 ние се надяваме да се свържем с всички неправителствени организации, които искат да си сътрудничат с нас по водещите за кандидатурата теми. Това е възможност да реализирате потенциала си. Ние ще се радваме кандидатурата на Велико Търново да стимулира усилията Ви за набиране на средства и изграждане на капацитет.

НАГОРЕ