Кметът на Община Велико Търново благодари на граждани и институции за подкрепата по подготовката за Европейска столица на културата

7 Септември 2014

Скъпи Великотърновци,

Уважаеми граждани на Област Велико Търново,

Скъпи партньори,

Благодаря ви за искрената подкрепа в процеса по подготовка кандидатурата ни за Европейска столица на културата.

Велико Търново печели уважението и респекта на цяла България и на всички европейски институции и експерти в областта на културните политики.

Спечелихме с това, че се състезавахме почтено, открито, стриктно спазвайки правилата. Съревновавахме се спазвайки европейският дух на толерантност и уважение към опонентите. Спечелихме популярност, авторитет и престиж и множеството програма и проекти, които разработихме заедно, и по които ни предстои работа.

Уверявам всички, че ще направим възможното да реализираме по-голямата част от проектите, заложени в нашата обща кандидатура за развитието на Велико Търново, нашите съграждани и за целия регион.

Благодаря на цялата ни общност, на всички граждани, на творците, на ректорите на двата ни университета, на цялата академична общност, на всички медии, на преподавателите и студентите в нашите университети. На учениците, учителите и директорите. На представителите на бизнеса. На неправителствените организации, на доброволците и на всички, които имат принос за реализирането на нашата кандидатура.

Благодаря на колегите – кметове на общините Горна Оряховица, Свищов, Лясковец, Елена, Полски Тръмбеш, Сухиндол, Златарица, Стражица, Павликени, Габрово и Русе, както и на техните екипи.

Благодаря на всички, които посветиха времето, инвестираха таланта и вложиха знанията и уменията си. На онези, които до самата финална линия на състезанието вярваха, че ние имаме капацитета и потенциала да спечелим титлата Европейска столица на културата.

Спечелихме множество нови партньори и приятели в България и Европа, с които ни предстои съвместна работа.

Като благодаря още веднъж на всички, които вградиха по частица от себе си в кандидатурата на Велико Търново и на подкрепящият регион за Европейска столица на културата оставам в очакване да продължим заедно съвместната си работа за реализацията на нашите проекти.

Велико Търново и региона сме били, сме и ще бъдем творци и изразители на българският дух и култура, на българската идентичност, на значимият ни принос в общото европейско духовно и културно пространство.

Горд съм с това, което постигнахме. Въпреки, че Велико Търново беше най.малкият град в надпреварата, заедно с региона равностойно се състезавахме с трите най-големи града в България.

Специални благодарности отправям към екипа, който подготви кандидатурата. Иновативните и креативни проекти, които разработихме впечатлиха водещите културни експерти на Европа.

Благодаря на всички за сърцатата и всеотдайна работа за отстояване и увеличаване престижа и авторитета на Велико Търново и региона.

Гордея се с всички вас!!!

НАГОРЕ