Тетрис

Фестивал за съвременни форми на изкуство по проект на сдружение „Идействие“

10 - 20 октомври 2014 г. Велико Търново