Фотоизложба “Велико Търново днес“

Изложба на сдружение “Търновски фотоклуб“

23 март 2013 г.